Skip to content

ASE versio

Kalevi Kokko requested to merge ase-build into master

Uusi versio simulaatiosta, joka käyttää Atomic Simulation Environment -kirjastoa hilan luomiseen ja käsittelyyn. Simulaatio on hieman hitaampi, mutta se on luotettavampi ja sitä on helpompi kehittää.

Merge request reports