Commit d95813f7 authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

TUORE VERSIO. Editoithan tästä eteenpäin. Pitäisi olla ihan kunnossa muihin...

TUORE VERSIO. Editoithan tästä eteenpäin. Pitäisi olla ihan kunnossa muihin nähden mutta työtä kyllä vielä tarvitaan
parent c58a6d46
......@@ -7,7 +7,7 @@ public class Jokerikortti extends Kortti implements Erikoiskortti {
}
public String toString() {
return "[Jokeri, väri]";
return "[Jokeri, vri]";
}
}
......@@ -8,7 +8,7 @@ public class Ohituskortti extends Kortti implements Erikoiskortti {
}
public String toString() {
return "[" + this.vari + ", Ø]";
return "[" + this.vari + ", ]";
}
}
......@@ -133,9 +133,9 @@ public class Peli {
&& !kortti.annaVari().equals(this.vari)
&& !(kortti instanceof Jokerikortti)
&& !(kortti instanceof Nosta4Jokerikortti)) {
System.out.println("Sinun tulee laittaa kortti, joka on vrilt��n "
System.out.println("Sinun tulee laittaa kortti, joka on vriltn "
+ this.vari + " tai jokerikortti tai Nosta 4- jokerikortti "
+ "(vain jos kdess ei ole kyseist vri)");
+ "(vain jos kdess ei ole kyseist vri)");
return false;
}
if (kortti instanceof Nosta4Jokerikortti) {
......@@ -147,23 +147,23 @@ public class Peli {
}
}
if (pelaajallaSopivanVarinenKortti) {
System.out.println("Et voi kytt�� Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
System.out.println("Et voi kytt Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
return false;
}
}
}
/*
* Jokeri Kortin lynyt pelaaja saa valita seuraavaksi pelattavan vrin.
* Jokeri Kortin lynyt pelaaja saa valita seuraavaksi pelattavan vrin.
* Kortin saa ly�d� milloin tahansa paitsi silloin, kun sen ly�j� joutuu juuri
* ottamaan vastaan Nosta kaksi -korttia tai Nosta 4-jokeri -korttia.
*/
if (kortti instanceof Jokerikortti) {
do{
System.out.println("Valitse väri (sininen, punainen, keltainen, vihreä):");
System.out.println("Valitse vri (sininen, punainen, keltainen, vihre):");
System.out.print(">");
String vari = lukija.next();
this.vari = vari;
}while (!(this.vari.equals("sininen")||this.vari.equals("punainen")||this.vari.equals("keltainen")||this.vari.equals("vihreä")));
}while (!(this.vari.equals("sininen")||this.vari.equals("punainen")||this.vari.equals("keltainen")||this.vari.equals("vihre")));
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
}
......@@ -184,16 +184,16 @@ public class Peli {
}
}
if (pelaajallaSopivanVarinenKortti) {
System.out.println("Et voi kytt�� Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
System.out.println("Et voi kytt Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
return false;
}
this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa).nostaNeljaKorttia(this.nostopakka);
do{
System.out.println("Valitse väri (sininen, punainen, keltainen, vihreä):");
System.out.println("Valitse vri (sininen, punainen, keltainen, vihre):");
System.out.print(">");
String vari = lukija.next();
this.vari = vari;
}while (!(this.vari.equals("sininen")||this.vari.equals("punainen")||this.vari.equals("keltainen")||this.vari.equals("vihreä")));
}while (!(this.vari.equals("sininen")||this.vari.equals("punainen")||this.vari.equals("keltainen")||this.vari.equals("vihre")));
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
}
......@@ -208,8 +208,8 @@ public class Peli {
else if (kortti instanceof NostaKaksikortti) {
if (!edellinenKortti.annaVari().equals(kortti.annaVari())
|| edellinenKortti instanceof NostaKaksikortti) {
System.out.println("Nosta 2 -kortin voi ly�d� samanvrisen kortin p��lle tai"
+ " toisen nosta 2 -kortin p��lle.");
System.out.println("Nosta 2 -kortin voi lyd samanvrisen kortin plle tai"
+ " toisen nosta 2 -kortin plle.");
return false;
}
this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa).nostaKaksiKorttia(this.nostopakka);
......@@ -225,8 +225,8 @@ public class Peli {
else if (kortti instanceof Ohituskortti) {
if (!edellinenKortti.annaVari().equals(kortti.annaVari())
|| edellinenKortti instanceof Ohituskortti) {
System.out.println("Ohituskortin saa ly�d� samanvrisen kortin p��lle tai"
+ " toisen ohituskortin p��lle.");
System.out.println("Ohituskortin saa lyd samanvrisen kortin plle tai"
+ " toisen ohituskortin plle.");
return false;
}
this.paivitaVuoronumero();
......@@ -242,8 +242,8 @@ public class Peli {
else if (kortti instanceof Suunnanvaihtokortti) {
if (!edellinenKortti.annaVari().equals(kortti.annaVari())
|| edellinenKortti instanceof Suunnanvaihtokortti) {
System.out.println("Suunnanvaihtokortin saa ly�d� samanvrisen kortin p��lle tai"
+ " toisen suunnanvaihtokortin p��lle.");
System.out.println("Suunnanvaihtokortin saa lyd samanvrisen kortin plle tai"
+ " toisen suunnanvaihtokortin plle.");
}
this.suuntaKasvava = !this.suuntaKasvava;
paivitaVuoronumero();
......@@ -256,13 +256,13 @@ public class Peli {
if (!kortti.annaVari().equals(edellinenKortti.annaVari())
&& edellinenKortti instanceof Peruskortti) {
if (((Peruskortti) kortti).annaNumero() != ((Peruskortti) edellinenKortti).annaNumero()) {
//Kortti on peruskortti, mutta erivrinen ja erinumeroinen kuin edellinen kortti
System.out.println("Kortin tulee olla samaa vri tai sama numero.");
//Kortti on peruskortti, mutta erivrinen ja erinumeroinen kuin edellinen kortti
System.out.println("Kortin tulee olla samaa vri tai sama numero.");
return false;
}
}
if(!kortti.annaVari().equals(edellinenKortti.annaVari())) {
System.out.println("Kortin tulee olla samaa vri tai sama numero.");
System.out.println("Kortin tulee olla samaa vri tai sama numero.");
return false;
} else {
kelvollinenKortti = true;
......@@ -320,7 +320,7 @@ public class Peli {
* ottamaan vastaan Nosta kaksi -korttia tai Nosta 4-jokeri -korttia.
*/
if (kortti instanceof Jokerikortti) {
String[] varit = {"sininen", "punainen", "keltainen", "vihre"};
String[] varit = {"sininen", "punainen", "keltainen", "vihre"};
int varinNumero = this.random.nextInt(4);
String vari = varit[varinNumero];
this.vari = vari;
......@@ -345,11 +345,11 @@ public class Peli {
}
}
if (pelaajallaSopivanVarinenKortti) {
System.out.println("Et voi kytt�� Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
System.out.println("Et voi kytt Nosta 4 -korttia, jos sinulla on sopivan vrinen kortti.");
return false;
}
this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa).nostaNeljaKorttia(this.nostopakka);
String[] varit = {"sininen", "punainen", "keltainen", "vihre"};
String[] varit = {"sininen", "punainen", "keltainen", "vihre"};
int varinNumero = this.random.nextInt(4);
String vari = varit[varinNumero];
this.vari = vari;
......
......@@ -80,14 +80,14 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
System.out.println("Laitettava kortti, joka on v�rilt��n "
+ peli.annaVari() );
} else {
System.out.print("Pakan p��limminen kortti on: ");
System.out.print("Pakan pllimminen kortti on: ");
System.out.println(poistopakka.annaPaallimmainenKortti());
}
peli.paivitaVuoronumero();
boolean korttiPelattu = false;
while (korttiPelattu == false) {
System.out.println("Sinulla on kdesssi kortit:");
System.out.println("Sinulla on kdesssi kortit:");
pelaaja.tulostaKortit();
System.out.println("Kirjoita kortin numero pelataksesi kortin tai \"nosta\" nostaaksesi kortin.");
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment