Commit 81b10e7b authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

Pientä korjailua ja muutama lisätty lisämauste

parent b95055a5
......@@ -164,7 +164,6 @@ public class Peli {
String vari = lukija.next();
this.vari = vari;
}while (!(this.vari.equals("sininen")||this.vari.equals("punainen")||this.vari.equals("keltainen")||this.vari.equals("vihre")));
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
}
/*
......@@ -244,6 +243,7 @@ public class Peli {
|| edellinenKortti instanceof Suunnanvaihtokortti) {
System.out.println("Suunnanvaihtokortin saa lyd samanvrisen kortin plle tai"
+ " toisen suunnanvaihtokortin plle.");
return false;
}
this.suuntaKasvava = !this.suuntaKasvava;
paivitaVuoronumero();
......@@ -286,7 +286,7 @@ public class Peli {
return false;
}
this.vari = null;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
return true;
}
......@@ -323,10 +323,9 @@ public class Peli {
String[] varit = {"sininen", "punainen", "keltainen", "vihre"};
int varinNumero = this.random.nextInt(4);
String vari = varit[varinNumero];
this.vari = vari;
this.paivitaVuoronumero();
this.vari = vari;
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
/*
* Nosta 4 -jokeri � Kortin ly�neest� pelaajasta seuraava menett�� vuoronsa
......@@ -354,7 +353,7 @@ public class Peli {
this.vari = vari;
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
/*
......@@ -372,7 +371,7 @@ public class Peli {
this.annaPelaaja(seuraavaksiVuorossa).nostaKaksiKorttia(this.nostopakka);
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
/*
......@@ -387,7 +386,7 @@ public class Peli {
}
this.paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
/*
......@@ -404,7 +403,7 @@ public class Peli {
paivitaVuoronumero();
paivitaVuoronumero();
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
else if (kortti instanceof Peruskortti) {
......@@ -421,7 +420,7 @@ public class Peli {
}
} else {
kelvollinenKortti = true;
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti);
System.out.println(pelaaja.annaNimi() + " pelasi kortin: " + kortti + " - Kortteja jljell : " + ((pelaaja.annaKortit()).size()-1));
}
}
......
......@@ -8,12 +8,15 @@ import java.io.PrintWriter;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import domain.kortit.Erikoiskortti;
import domain.kortit.Kortti;
import domain.korttipakat.Nostopakka;
import domain.korttipakat.Poistopakka;
import domain.pelaajat.Pelaaja;
import domain.kortit.Jokerikortti;
import domain.kortit.Nosta4Jokerikortti;
import logiikka.Peli;
public class Tekstikayttoliittyma {
......@@ -40,6 +43,16 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
this.uusiPeli();
}
}
//Varmistaa ettei kortin numeroa tai komentoa kysyttess ohjelma ei kaadu vrnlaiseen inputtiin
public boolean checkCardParameters(String input, Pelaaja pelaaja) {
try {
if(((Integer.valueOf(input)<(pelaaja.annaKortit()).size())&&Integer.valueOf(input)>=0)) {
return true;
}
}catch(Exception e) {return false;}
return false;
}
public void uusiPeli() {
......@@ -68,6 +81,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
while (peliKesken) {
Pelaaja peliVuorossa = peli.annaPelaaja(peli.annaSeuraavaksiVuorossa());
//Ei vlttmtt tarvita pistelaskua viel thn kohtaan
// System.out.println("Pelivuorossa on: " + peliVuorossa.annaNimi()
// + " (Pisteet: " + peliVuorossa.laskePisteet() + ")");
System.out.println();
......@@ -75,13 +89,18 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
//ihmispelaaja
if (peli.annaSeuraavaksiVuorossa() == 0) {
try {
TimeUnit.SECONDS.sleep(1); //odottaa vuorojen vliss realismin luomiseksi
}catch(Exception e) {}
if (peli.annaVari() != null) {
System.out.println("Laitettava kortti, joka on vrilt��n "
System.out.println("Laitettava kortti, joka on vriltn "
+ peli.annaVari() );
} else {
System.out.print("Pakan pllimminen kortti on: ");
System.out.println(poistopakka.annaPaallimmainenKortti());
if(poistopakka.annaPaallimmainenKortti() instanceof Jokerikortti || poistopakka.annaPaallimmainenKortti() instanceof Nosta4Jokerikortti) {
System.out.println("Vaadittu vri on: " + peli.annaVari());
}
}
peli.paivitaVuoronumero();
......@@ -90,13 +109,16 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
System.out.println("Sinulla on kdesssi kortit:");
pelaaja.jarjestaKortit();
pelaaja.tulostaKortit();
System.out.println("Kirjoita kortin numero pelataksesi kortin tai \"nosta\" nostaaksesi kortin.");
System.out.print("> ");
String input = this.lukija.next();
String input = "";
do { //kysyy pelaajalta uuden inputin niin kauan kunnes input tsm vaatimuksiin
System.out.println("Kirjoita kortin numero pelataksesi kortin tai \"nosta\" nostaaksesi kortin.");
System.out.print("> ");
input = this.lukija.next();
}while(!(input.equals("nosta")||checkCardParameters(input, pelaaja)));
List<Kortti> kortit = pelaaja.annaKortit();
if (input.equals("nosta")) {
pelaaja.nostaKortti(nostopakka);
System.out.println("Nostit yhden kortin - Kortteja jljell : " + (pelaaja.annaKortit()).size());
break;
}
int kortinNumero = Integer.valueOf(input);
......@@ -108,10 +130,15 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
if (korttiPelattu) {
poistopakka.lisaaKortti(k);
kortit.remove(kortinNumero);
System.out.println("");
System.out.println("Pelasit kortin: " + k + " - Kortteja jljell : " + (pelaaja.annaKortit()).size());
}
}
} else { // tietokonepelaaja
try {
TimeUnit.SECONDS.sleep(1); //odottaa vuorojen vliss realismin luomiseksi
}catch(Exception e) {}
peli.paivitaVuoronumero();
boolean kelvollinenKortti = false;
......@@ -127,7 +154,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
if (!kelvollinenKortti) {
if (kortinNumero == peliVuorossa.annaKortit().size()-1) {
peliVuorossa.nostaKortti(nostopakka); //ei sopivaa korttia
System.out.println(peliVuorossa.annaNimi() + " nosti yhden kortin"); //Vaikutti rikkovan jotain? En tiedä varmaksi. Nyt näyttää jo toimivan.
System.out.println(peliVuorossa.annaNimi() + " nosti yhden kortin" + " - Kortteja jljell : " + (peliVuorossa.annaKortit()).size()); //Vaikutti rikkovan jotain? En tiedä varmaksi. Nyt näyttää jo toimivan.
kelvollinenKortti = true;
} else {
kortinNumero++;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment