Commit 6880159d authored by Janne Saarinen's avatar Janne Saarinen
Browse files

pientä muokkausta

parent 26bd85e4
Pelaajan Pelaaja kortit:
vihreä peruskortti numero 5
sininen peruskortti numero 3
sininen nosta kaksi -kortti
keltainen peruskortti numero 7
keltainen peruskortti numero 8
vihreä peruskortti numero 4
sininen nosta kaksi -kortti
punainen nosta kaksi -kortti
Pelaajan Tietokone 1 kortit:
sininen peruskortti numero 9
vihreä peruskortti numero 9
punainen peruskortti numero 5
keltainen nosta kaksi -kortti
vihreä ohituskortti
Pelaajan Tietokone 2 kortit:
keltainen ohituskortti
vihreä peruskortti numero 7
vihreä peruskortti numero 6
sininen ohituskortti
vihreä peruskortti numero 3
vihreä peruskortti numero 1
Pelaajan Tietokone 3 kortit:
vihreä nosta kaksi -kortti
keltainen peruskortti numero 1
vihreä ohituskortti
vihreä nosta kaksi -kortti
keltainen peruskortti numero 3
vihreä peruskortti numero 3
sininen peruskortti numero 2
Nostopakassa on kortit:
sininen peruskortti numero 6
punainen peruskortti numero 4
nosta 4 -jokerikortti
punainen peruskortti numero 6
jokerikortti
keltainen peruskortti numero 4
sininen peruskortti numero 5
punainen ohituskortti
punainen peruskortti numero 3
keltainen peruskortti numero 2
keltainen peruskortti numero 0
vihreä peruskortti numero 6
sininen suunnanvaihtokortti
vihreä suunnanvaihtokortti
keltainen peruskortti numero 8
punainen peruskortti numero 9
jokerikortti
sininen peruskortti numero 1
sininen peruskortti numero 8
punainen peruskortti numero 1
sininen peruskortti numero 5
sininen peruskortti numero 7
sininen peruskortti numero 4
punainen peruskortti numero 8
keltainen peruskortti numero 6
vihreä peruskortti numero 2
punainen peruskortti numero 6
vihreä peruskortti numero 9
keltainen peruskortti numero 9
sininen peruskortti numero 3
keltainen peruskortti numero 7
vihreä peruskortti numero 4
nosta 4 -jokerikortti
sininen peruskortti numero 9
keltainen peruskortti numero 4
sininen suunnanvaihtokortti
nosta 4 -jokerikortti
keltainen nosta kaksi -kortti
jokerikortti
punainen peruskortti numero 8
keltainen peruskortti numero 1
sininen peruskortti numero 6
sininen peruskortti numero 1
keltainen peruskortti numero 9
vihreä peruskortti numero 8
sininen peruskortti numero 2
vihreä suunnanvaihtokortti
keltainen suunnanvaihtokortti
sininen peruskortti numero 7
punainen ohituskortti
keltainen peruskortti numero 6
punainen peruskortti numero 9
keltainen peruskortti numero 3
vihreä peruskortti numero 8
keltainen ohituskortti
punainen suunnanvaihtokortti
punainen peruskortti numero 4
sininen peruskortti numero 0
punainen peruskortti numero 2
vihreä peruskortti numero 5
punainen nosta kaksi -kortti
sininen peruskortti numero 8
sininen ohituskortti
keltainen peruskortti numero 2
vihreä peruskortti numero 0
sininen peruskortti numero 4
keltainen peruskortti numero 5
punainen peruskortti numero 2
punainen peruskortti numero 1
nosta 4 -jokerikortti
punainen peruskortti numero 3
punainen suunnanvaihtokortti
vihreä peruskortti numero 7
vihreä peruskortti numero 2
jokerikortti
punainen peruskortti numero 5
vihreä peruskortti numero 1
punainen peruskortti numero 7
Poistopakassa olevat kortit:
punainen peruskortti numero 7
punainen peruskortti numero 0
keltainen suunnanvaihtokortti
keltainen peruskortti numero 5
......@@ -107,7 +107,7 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
boolean korttiPelattu = false;
while (korttiPelattu == false) {
System.out.println("Sinulla on kdesssi kortit:");
// pelaaja.jarjestaKortit();
pelaaja.jarjestaKortit();
pelaaja.tulostaKortit();
String input = "";
do { //kysyy pelaajalta uuden inputin niin kauan kunnes input tsm vaatimuksiin
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment