Skip to content

Update Finnish.csv

Miina Norvik requested to merge arhi_m/arhi:master into master

Nii palju soome keelt sul pole tegelikult siiski vaja

Merge request reports