Update SiteGen.java: lisätty loppuun </html>

Merged Maiju Kyyhkynen requested to merge newBranch into main

Yhdistetään toimiva pipeline main-haaraan

Merge request reports