Commit 849de137 authored by Roope Malinen's avatar Roope Malinen
Browse files

Lisätty ohjeet -komento aloitukseen

parent 514b0278
......@@ -30,10 +30,13 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
}
public void start() {
boolean looppaa = false;
do {
looppaa = false;
System.out.println();
System.out.println("Tervetuloa pelaamaan Uunoa. Kirjoita \"uusi\" aloittaaksesi uuden pelin,");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin, tai 'lopeta' lopettaaksesi,");
System.out.println(" tai \"pistelista\" nyttksesi pistelistan");
System.out.println(" \"lataa\" ladataksesi vanhan pelin tai 'lopeta' lopettaaksesi.");
System.out.println("Kirjoita \"ohjeet\" nhdksesi ohjeet ja snnt");
System.out.print("> ");
String input = this.lukija.next();
......@@ -42,24 +45,35 @@ public class Tekstikayttoliittyma {
return;
case "uusi":
this.uusiPeli();
case "pistelista":
System.out.println(" Kirjoita \"tietty\" jos etsit jonkun pelaajan tietoja,");
System.out.println(" tai \"lista\" jos haluat tulostaa kaikkien pelaajien tiedot");
System.out.println(">");
switch (lukija.next()) {
case "tietty":
System.out.println(" Kirjoita etsimsi pelaajan nimi");
System.out.println(">");
new Pistelista().haeTiedot(lukija.next());
return;
case "lista":
new Pistelista().tulostaLista();
return;
}
case "ohjeet":
looppaa = true;
ohjeet();
default:
this.uusiPeli();
looppaa = true;
}
}while(looppaa);
}
public void ohjeet() {
System.out.println();
System.out.println("Pelin tavoite on pst eroon kaikista korteista. Ensimminen pelaaja joka");
System.out.println("psee eroon kaikista korteistaan voittaa pelin. Voit pelata vuorollasi kortin,");
System.out.println("joka on joko samaa vri tai numeroa, tai samanlainen erikoiskortti kuin edellinen.");
System.out.println();
System.out.println("Erikoiskortit:");
System.out.println("(+2) Nosta kaksi - Seuraava pelaaja nostaa kaksi korttia ja menett vuoronsa");
System.out.println("(<->) Suunnanvaihto - Pelin vuorosuunta kntyy toiseen suuntaan.");
System.out.println("(o) Ohitus - Seuraava pelaaja menett vuoronsa");
System.out.println("('vri') Jokeri - Vritn kortti, jonka voi pelata mink tahansa kortin plle, ja ptt mill vrill peli jatkuu.");
System.out.println("(+4) Nosta nelj -jokeri - Kuin Jokeri, mutta seuraava pelaaja nostaa nelj korttia ja menett vuoronsa.");
System.out.println("Nosta nelj -jokerin - voi pelata vain jos pelaajalla ei ole edellist korttia vastaavaa maata.");
System.out.println();
System.out.println("Korttisi ovat numeroitu ja jrjestetty valmiiksi. Pelataksesi kortin vuorollasi, kirjoita korttia vastaava");
System.out.println("jrjestysnumero tai 'nosta', nostaaksesi pakasta kortin jos mikn korteistasi ei sovi.");
System.out.println();
System.out.println("...");
System.out.println();
}
//Varmistaa ettei kortin numeroa tai komentoa kysyttess ohjelma ei kaadu vrnlaiseen inputtiin
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment